E-course leiderschap

Zakelijke lessen die wij getrokken hebben uit de recente pandemie!

De ongekende wereldwijde pandemie van het coronavirus heeft gezorgd voor verandering in mindset, houding, richting en gedrag van elke ondernemers. Of dit nu een grote of kleinere organisatie betreft. Iedereen is getroffen en iedereen heeft gaande weg geleerd: "wat het is om een schip te besturen, terwijl het stuur door iemand anders wordt vastgehouden, terwijl de storm de ene dag van links en de andere dag van rechts komt!"

Omdat het nooit te laat is voor een organisatie om het beter te doen, kijken we naar lessen uit COVID-19 periode, die wij als organisatie, getrokken hebben. Omdat ook wij gaande weg onze processen hebben moeten aanpassen.

  1. Houd (escalatie) plannen eenvoudig! Het is ons allemaal vroeger geleerd KISS, keep it stupid simple! Je hebt geen document van 100 pagina's nodig. Probeer je niet te verdiepen in de wetenschappelijke (achter) gronden van de situatie, daar zijn wetenschappers voor. U wilt een beknopt plan in de kast, dat zich richt op praktische stappen en die gemakkelijk te begrijpen zijn en boven door iedereen te begrijpen en uit te voeren zijn.

  2. Reageer op de behoeften van medewerkers! Bedenk vooral beleid dat hier duidelijk en eenvoudig op inspeelt. Ga voorop en leid en blijf in de leiding. Het direct beslissen over op overheidsbeleid is een recept voor chaos. Dingen verzinnen terwijl je bezig bent, leidt tot onnodige stress, verwarring en conflict. Elke medewerker heeft behoefte aan sturing en leiding en wordt onrustig als die sturing er niet is.

  3. Zorg voor een communicatieplan! Een groot deel van het al dan niet slagen van een organisatie in het omgaan met een calamiteit, (zoals Covid) is hoe goed ze communiceren met interne en externe stakeholders. Als je dit op goed geluk probeert, is dit een recept voor ongelukken.

  4. Wat zakelijke wendbaarheid werkelijk betekent! Het coronavirus leverde een grote les op voor bedrijven, omdat ze wendbaar moesten zijn om zich snel aan te passen en snel reageren op veranderende gebeurtenissen. Thuiswerken, systemen aanpassen, overlegstructuren en bovenal vertrouwen naar je medewerker, (doet hij zijn werk wel). Voor veel bedrijven bracht de verschuiving de hiaten en zwakheden in organisaties aan het licht.

  5. Gezondheid en welzijn van medewerkers! Deze pandemie heeft een enorme impact op de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Veel werknemers hebben moeite met de balans tussen werk en prive te vinden. Terwijl het verstookt zijn van collega's en de dagelijkse gesprekken bij de koffieautomaat kan leiden tot mentale problemen. En hoe zorg je er voor dat ook in de thuissituaties medewerkers de gezondheidseisen in acht nemen, terwijl je zelf niet kijkt als werkgever?

Het is belangrijk om te beseffen, dat elke organisatie van gisteren niet meer de organisatie van morgen zal zijn. Die luxe hebben we niet meer. Op een enorme harde wijze hebben we geleerd, dat wendbaarheid binnen organisaties cruciaal is! Wellicht zullen we niet alleen bepaalde medewerkers moeten trainen in agile werken, maar zullen we in de toekomst iedere medewerker, jaarlijks een (opfris) training in wendbaarheid moeten geven.