E-course leiderschap

4 eigenschappen in leiden van een organisatie in zwaar weer

Waar leidinggevenden zich concentreren op het hier en nu in tijden van ontwrichting en onrust, zullen leiders boven zichzelf moeten uitstijgen en de situatie, moeten overzien en vandaar de organisatie beetpakken en sturen.  Het mag geen verrassing zijn, dat ik al even nadenk over wat een geweldige leider is en wat hij moet doen. De afgelopen maanden heb ik gezien hoe COVID-19 een testcase is leiderschap. In mijn opinie is de primaire verantwoordelijkheid van de leider om het team veilig, zinvol en productief te houden. Maar waar moet een leider op gefocust zijn te midden van een niet te plannen crisis.


Mijn vier tips welke acties een goed leider moet tonen ten tijden van een crisis!


# 1 Maak een duidelijke lijst met prioriteiten
Stel een duidelijke set van prioriteiten centraal en implementeer deze. In een dynamische situatie belemmert het gebrek aan duidelijke prioriteiten het vermogen van de organisatie om snel en effectief te reageren. Effectieve leiders stellen organisatie in staat om de best mogelijke beslissingen te nemen, rekening houdend met de bedrijfsprioriteiten, zoals de veiligheid van de werknemers en ethisch gedrag naar klanten. Er moeten gewoonweg een duidelijke leiderschapsstructuur zijn waar niet van wordt afgeweken.

" Er moeten moeilijke keuzes worden gemaakt. Houd die keuzes, of prioriteiten overzichtelijk en communiceer transparant"

Verstoringen leiden onvermijdelijk tot een overload aan soms tegenstrijdige informatie. In het ergste geval krijgen medewerkers onduidelijke of onsamenhangende prioriteiten.


# 2: Streef naar een creatieve benadering in het oplossen van problemen

Er zijn bijna altijd meer opties dan "doe het of doe het niet" als teams creatief kunnen zijn over hoe ze problemen oplossen. Veel leiders zullen bijvoorbeeld worden geconfronteerd met beslissingen om mensen te ontslaan en het risico te lopen om talent te verliezen, of mensen te behouden en marges te riskeren. Maar wat als er meer opties zijn?


# 3: wees eerlijk, empathisch, duidelijk en eenvoudig

Werk aan een duidelijke, eerlijke, empathische en eenvoudige benadering in communicatie naarmate de (COVID-19) situatie zich ontwikkelt! Dit is duidelijk, ik weet het. Toch neem ik het op omdat het zo belangrijk is en ook omdat we leven in een tijdperk waarin de verspreiding van informatie snel en soms twijfelachtig is, en uit meerdere bronnen komt.

Wees die vertrouwde bron. Onthoud dat het in elk communicatieplan minder uitmaakt dat je iets communiceerd en des te meer dat men de boodschap begrijpt. Zoals een oud collega van mij graag zei: het is geen communicatieplan, maar een begrijpend plan. De nadruk moet liggen op wat uw luisteraars moeten horen, vooral in een situatie die vluchtig en onvoorspelbaar is.


# 4: Notuleer geleerde lessen!
Verzamel de lessen van mensen die samenkomen om tegenslagen te overwinnen. Mensen zijn in staat tot verbazingwekkende dingen in tijden van crisis. Wat werkt wel wat werkt niet. Leg de details van deze lessen vast; vat ze niet te veel samen. Deze lessen, maken je wendbaar en maken toekomstige situaties makkelijker als je het draaiboek kunt teruglezen.


COVID-19 is een humanitaire tragedie die miljoenen levens heeft ontwricht. Goed leiderschap in deze tijden is cruciaal en er is wellicht een klein lichtpunt in dit alles, namelijk dat deze crisis een kans biedt voor leiders om meer teamcohesie en innovatie te creëren in tegenslagen. En dat oplossingen zitten in onverwachte situaties.