E-course leiderschap

Vertraag, vraag, leef je in en verander in 4 stappen naar gepassioneerd leiderschap!

---- HET LEZEN VAN DEZE BLOG KOST CA 3 MIN -----

In turbulente tijden als deze is er steeds meer een dringend behoefte aan een vaste basis van onderlinge verbondenheid en respect, zeker op de werkvloer!

Het fundament voor het invullen van deze behoefte is compassie. Helaas is er een trend gaande waarin dit mededogen geen meerwaarde heeft in onze zakelijke relaties, of in het slechtste geval gezien wordt als zwakte.

Uit eigen ervaring, heb ik aan den lijve ondervonden. In een corporate omgeving eerlijk aangeven, dat je ergens minder goed in bent, kan bijdragen aan het feit dat je niet meer gekozen wordt voor functies of gewoon de kans loopt om (weg)gepest te worden, tot op het allerhoogste niveau.

Het is bekend dat compassie een onderdeel vormt van ons bewustzijn, namelijk het creëren van respect, relaties en de ander te begrijpen. En laat dit nu allemaal belangrijke onderdelen van effectief leiderschap zijn. Hierdoor is het des te verwarrender, dat compassie zo vaak als onnodig of zelfs schadelijk wordt beschouwd, zeker op de werkvloer.

Leiders hebben de taak om mensen te ondersteunen en te inspireren tot anders denken en handelen. Maar hoeveel weten er echt over de rol van compassie in leiderschap? Wat nog veel belangrijker is, hoe zorgen we dat onze leiders compassie krijgen en blijven ontwikkelen? Zelfs op het hoogste niveau, het is namelijk geen onderdeel van het curriculum.

Compassie is een fundamentele (menselijke) eigenschap. En een die dermate van belang is omdat we hierdoor groei en samenwerking ontwikkelen binnen een organisatie. Elke leider heeft emoties die een enorme invloed hebben op de prestaties en productiviteit van een organisatie. Concreet mensen die fysiek of emotioneel lijden kunnen zich niet concentreren op het afleveren van goed werk. Het lijkt eenvoudig, maar de rol van het emotionele welzijn van mensen wordt op de werkplek vaak ondergewaardeerd of simpelweg vergeten.

Onvrede en dissonantie is de basis voor het toebrengen van fundamentele schade aan de organisatie. Omgekeerd openen organisaties die empathie en begrip ondersteunen de deur voor energie, groei en werkplezier onder hun medewerkers. Dit zijn precies de dingen die kwaliteit op alle niveaus binnen de organisatie zullen stimuleren en excelleren.

Leiders op alle lagen binnen een organisatie hebben de mogelijkheid om een centrale rol te spelen in dit proces en zo voorwaarden te scheppen voor verbinding, samenwerking en begrip.

Wat kan je als leider doen om compassie op de werkplek te creëren? Dit zijn vier stappen die je kunt nemen om meer compassie te kweken en daarmee verbinding en succes te ontwikkelen:

Vertraag

Het leven als leider is druk zijn met afspraken, deadlines, e-mails en processtappen. Het is gemakkelijk om je te verdiepen in alle dagelijkse taken en routines en proberen om op elke stap in je organisatie invloed uit te willen oefenen. Door af en toe een klein stapje naar achteren te doen, meer op te merken en vertrouwen hebben in mensen en processen is het makkelijker om als waarnemer je oordeel op te schorten en het perspectief van de ander beter te begrijpen. Je zult zien, dat mensen groeien van vertrouwen en verbazingwekkende resultaten boeken.

Vraag

Vraag op de man af wat een persoon nodig heeft. Open de deur voor een dialoog. Wat ze wel of niet delen, ligt aan het niveau waarop ze u en de organisatie vertrouwen. Je kunt de privacy van de persoon respecteren, maar toch laten zien dat je zorgen maakt over hem of haar. Hiermee toont je in ieder geval compassie

Leef je in

Een van de meest onderschatte kernwaarden. Erken dat jij deel uitmaakt van een gedeelde ervaring en dat jouw reactie gevolgen heeft op anderen. Het is gemakkelijk om snel conclusies te trekken of een oordeel te vellen als er iets misgaat. Oefen in plaats daarvan empathie door jezelf in de ander te verplaatsen. De kans is groot dat ze zich overwerkt, overweldigd en gestrest voelen, net als jij. Empathie ontstaat door het andere perspectief te begrijpen.

Verander

Compassie gaat over actie en toewijding. Zelfs eenvoudige veranderingen kunnen een enorm verschil maken. Vraag jezelf af wat jij in jouw dagelijkse routine zou kunnen veranderen om het verschil te maken voor iemand anders. Misschien creëert het de mogelijkheid voor een gesprek door koffie te gaan drinken. Of door stress te erkennen en hulp te bieden, dat zaken eerder aan het daglicht komen en structureel processen en of taken beter of ander georganiseerd kunnen worden.

Medelevend leiderschap begint bij jou. Daag jezelf uit om een verandering in je wereld aan te brengen die een verschil zal maken voor anderen. Je weet nooit hoe ver het rimpeleffect zal gaan.