Managers met praktijkervaring


Interim managementSoms heb je als organisatie extra handjes nodig;  interim management kan dan een passende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie. Bij (on)verwachte reorganisatie, ter overbrugging van invulling van een vacature of voor het vlottrekken van een project. Een snelle inschatting van de vraag en een grondige selectie van een bekwame, beschikbare interimmer: BAKKM management & advies.

Wij zijn er voor Grote organisaties, MKB, DGA en ZZP.

Wij leveren sales-, project-, algemeen- en verandermanagers, voor de strategische organsaties vraagstukken.


Het strategische vraagstuk

Onze interimmers brengen visie en strategie tot leven, innoveren en introduceren werkwijzen op elk gewenst niveau, verbeteren de samenwerking, realiseren groei en creëren meerwaarde voor organisaties en hun doelgroepen.


Een visie geeft een organisatie identiteit en bestaansrecht. Het definieert gedeelde waarden en hoe succes eruitziet en geeft alle betrokkenen een reden om zorg te dragen voor de organisatie.


Strategie gaat over het maken van keuzes in een complex en veranderend landschap, het toewijzen van de beschikbare schaarse middelen om de gewenste resultaten te behalen.


Om de strategie en visie te bepalen wordt eerst de context in beeld gebracht. Vragen worden beantwoord en mogelijkheden gedefinieerd. Wij ondersteunen en begeleiden bij het maken van keuzes over het toewijzen van mensen, middelen en welke kansen op de korte en lange termijn na te streven.