Gratis onze leiderschapsvisie ontvangen?

BAKKM management & advies


BAKKM is het adviesbureau, dat organisaties en hun medewerkers helpt om het beste uit zichzelf te halen.


Wij coachen en trainen CEO’s, directieleden, bestuurders, leiders, managers en teamverantwoordelijken. Daarnaast helpen wij organisaties met interne vraagstukken op diverse lagen binnen een organisatie. We doen dit op een duidelijke en gestructuureerde wijze, die gebaseerd is op onze jarenlange management en bestuurservaring. Heeft u een uitdaging voor ons?


Wij brengen uw visie en strategie tot leven, innoveren werkwijzen, ontwikkelen leiderschap op ieder gewenst niveau, verbeter samenwerking, groei en creër waarde voor organisaties en hun doelgroepen.


Als ervaren managers en bestuurders binnen de automotive sector, zijn wij door ons observerend en luisterend vermogen in staat om snel te zien waar problemen zitten. Door onze jarenlange ervaring weten wij waar organisaties en hun medewerkers in excelleren en daar waar (extra) hulp nodig is.


Een visie geeft een organisatie identiteit en bestaansrecht. Het definieert gedeelde waarden en hoe succes eruitziet en geeft alle betrokkenen een reden om zorg te dragen voor de organisatie.


Strategie gaat over het maken van keuzes in een complex en veranderend landschap, het toewijzen van de beschikbare schaarse middelen om de gewenste resultaten te behalen.


Om een strategie en visie te kunnen bepalen wordt eerst context in beeld gebracht. Vragen worden beantwoord en mogelijkheden worden gedefinieerd. Wij ondersteunen en begeleiden bij het maken van keuzes over het toewijzen van mensen, middelen en welke kansen op de korte en lange termijn na te streven.


Wij ondersteunen organisaties met


  1. Leiderschapsvraagstukken
  2. Advisering mbt visie & strategie;
  3. Interim management functies;
  4. Mobiliteitsvraagstukken
  5. Veranderingsproces(sen) & (projectmanagement);
  6. Verhogen medewerkerstevredenheid
  7. Reorganisatie ondersteuning
  8. Realiseren van kostenbesparingen
  9. Salesmanagement, coaching & training