Jouw eigen corporate team


Of app 06 22238579


BAKKM advies | coaching | management
BAKKM  is het adviesbureau, wat impact wil maken in de wijze waarop organisaties en hun medewerkers (met elkaar) werken. Wij helpen bij het samenwerken, verbeteren van processen en de strategie binnen elk type organisatie. Management, advies, coaching.

Wij ondersteunen: CEO’s, DGA's, ZZP'ers, bestuurders, managers en hun teams. Wij adviseren over o.a. het "strategisch" vraagstuk. We doen dit op een transparante en gestructureerde wijze, die gebaseerd is op jarenlange ervaring.

Diensten van management consultants en interim managers verschillen. Zo buigen consultants op jarenlange ervaring om beleidsbeslissingen te nemen en leiden interim managers meer een operationele rol (zij voeren uit). Bij BAKKM, beschikken wij over beide disciplines.

Als ervaren bestuurders, zijn wij door ons observerend en luisterend vermogen in staat om snel te zien waar problemen zitten. Al beschikt BAKKM over jarenlange automotive ervaring, richten wij ons hier niet sec op. Met onze ervaring weten wij snel bij elk type organisatie te zien waar zij in excelleren en daar waar (extra) hulp of handjes nodig zijn. Wijzn managers met jarenlange management ervaring.


Ons DNA

Ruime ervaring op strategisch niveau (directie, management)

Grote sectorkennis, vaak in uiteenlopende achtergronden (sales, project, interim)

Succesvol track record in turnaround trajecten

Vertrouwd met diverse organisatievormen en governance: (corporate, MKB, ZZP)


Waar wij voor staan

No-nonsense en stevig in de schoenen

Analytisch, doel- en oplossingsgericht

Nemen verantwoordelijkheid

Empatisch en communicatief

Focus op resultaat


Een belangrijk uitgangspunt in onze aanpak is dat je veel zelf kunt doen. Je weet bijvoorbeeld zelf het beste waar je naartoe wilt. Maar je weet waarschijnlijk ook heel goed waar je minder zeker over bent en voor welke zaken je een klankbord zoekt. Wij helpen je om je doelen goed te formuleren en de stappen die je moet zetten helder te krijgen. Wij geven graag advies.